Voor- en nabewaking

Onze school zorgt zelf voor de voor- en naschoolse opvang van de kinderen.

Vanaf 7u30 kunnen de kinderen terecht in de voorbewaking bij juf Ann van het zesde leerjaar.

Na de schooluren kunnen de kinderen terecht in de nabewaking bij juffen Ellen, Kim, Lena en Nicole.

Vanaf het tweede leerjaar is er mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding door enkele leerkrachten.

Voor de extra bewaking betaalt u € 0,85 per begonnen half uur.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

15u45 - 18u00

15u45 - 18u00

12u30 - 14u00

15u45 - 18u00

15u45 - 18u00

Wie op woensdag langer opvang nodig heeft, kan gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente “Kinderclub Kokon”.
Graag verwijzen wij hiervoor naar de website van de gemeente Kontich.

Van links naar rechts: 

juf Kim, juf Nicole, juf Lena, juf Ellen