Voor de spordag van het eerste, tweede en derde leerjaar waren de weergoden ons minder gunstig gezind.  Met een volle 33 graden kunnen we nog moeilijk van aangenaam zomerweer spreken.   Desalnietemin hebben onze jongens en meisjes dat keiflink gedaan en zich reuze geamuseerd!   Bravo aan iedereen! 

Hier kan je de foto's bekijken.

Graag willen wij de volgende sportclubs en hun trainers bedanken voor hun inzet tijdens de initiaties.  Wie interesse heeft in voetbal, handbal, kinderdans, softbal of goshindo, kan meer info vinden via de link hieronder. 

voetbalclub vdp 

goshindo Kontich

handbalclub Uilenspiegel 

kindervolksdans Repelsteeltje

Vlaamse baseball & en softball liga