Slimmer in de zon poster Ter info aan de ouders.

Tijdens de projectweek hebben de kleuters in hun klasje activiteiten op maat gekregen.  

Op vrijdag 7 juni hebben we de week afsloten met een thema dansje voor de ouders.

Slimmer in de zon Dansje 400